ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: มค.62

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
พฤ. 11 เม.ย. 2562 งานวันสงกรานต์ โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานจิตตาภิบาล ฝ่ายปฐมวัย ไพรรัช สุขวารี
พฤ. 11 เม.ย. 2562 ประเมินผลการเรียนภาคฤดูร้อน วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
ศ. 12 เม.ย. 2562 เรียน summer วันสุดท้าย
ศ. 12 เม.ย. 2562 งานมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายสำนักอำนวยการ ธันย์สุตา กิตติ์จรัสโกศล