ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: สค.61

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
พ. 1 ส.ค. 2561 07.45 วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนกุหลาบวิทยา กลุ่มสาระภาษาไทย เพ็ญศรี นิลจันทร์
ศ. 10 ส.ค. 2561 งานศักยภาพเด็กปฐมวัย โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานกิจการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย กานต์ดา ยาศรี
จ. 13 ส.ค. 2561 ตลอดวัน หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ศ. 17 ส.ค. 2561 แบ่งปันด้วยใจสานฝันด้วยความสุขจากใจเขต 1 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
ศ. 17 ส.ค. 2561 08.30-15.40 น. วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกุหลาบวิทยา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิลาวัลย์ วิจารณ์
อ. 21 ส.ค. 2561 14.50-15.40 เรียนรู้เกับวิทยากรท้องถิ่น ห้องประชุมอาคารกุหลาบ วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
อ. 21 ส.ค. 2561 09.00 ซ้อมหนีไฟ โรงเรียนกุหลาบวิทยา กิจการนักเรียน
ศ. 24 ส.ค. 2561 งานค่ายกลางวัน Day Camp โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานกิจการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย นวลจันทร์ พะทำโล
ส. 25 ส.ค. 2561 ถึง อา. 26 ส.ค. 2561 ค่ายวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิลาวัลย์ วิจารณ์
พ. 29 ส.ค. 2561 งานธรรมะกับเจ้าตัวน้อย โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานจิตตาภิบาล ฝ่ายปฐมวัย อลงกรณ์ เข้มตระกูล