ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: มค.62

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ศ. 1 ก.พ. 2562 8.00-9.30 Chinese Day โรงเรียนกุหลาบวิทยา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สุธาวัลย์ ชัยรัตนารมย์
จ. 4 ก.พ. 2562 ถึง ศ. 15 ก.พ. 2562 สอบการอ่านอนุบาล 1 - 3 โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน
พ. 6 ก.พ. 2562 ถึง ศ. 8 ก.พ. 2562 ตลอดทั้งวัน สัปดาห์ห้องสมุด ห้องสมุด มานิตา พฤทธิ์รุจิระ
พฤ. 14 ก.พ. 2562 14.00 งานสายสัมพันธ์รั้วกุหลาบ ชั้น ม. 3 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกุหลาบ โรงเรียนกุหลาบวิทยา กิจการนักเรียน ปรียารัตน์ ศรจันทร์
อ. 26 ก.พ. 2562 ถึง พฤ. 28 ก.พ. 2562 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาอนุบาล 1 - 3 โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน