ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: มค.62

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ศ. 1 ก.พ. 2562 8.00-9.30 Chinese Day โรงเรียนกุหลาบวิทยา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สุธาวัลย์ ชัยรัตนารมย์
ส. 2 ก.พ. 2562 ถึง ส. 23 ก.พ. 2562 เรียนเสริมเสาร์ (ส.2 ส.9 ส.16 ส.23) วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
อ. 5 ก.พ. 2562 หยุดวันตรุษจีน วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
พ. 6 ก.พ. 2562 ถึง ศ. 8 ก.พ. 2562 ตลอดทั้งวัน สัปดาห์ห้องสมุด ห้องสมุด มานิตา พฤทธิ์รุจิระ
จ. 11 ก.พ. 2562 ถึง ศ. 15 ก.พ. 2562 สอบการอ่านอนุบาล 1 - 3 โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน
พฤ. 14 ก.พ. 2562 14.00 งานสายสัมพันธ์รั้วกุหลาบ ชั้น ม. 3 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกุหลาบ โรงเรียนกุหลาบวิทยา กิจการนักเรียน ปรียารัตน์ ศรจันทร์
อ. 19 ก.พ. 2562 หยุดวันมาฆบูชา วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
จ. 25 ก.พ. 2562 ถึง พ. 27 ก.พ. 2562 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาอนุบาล 1 - 3 โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน
จ. 25 ก.พ. 2562 ถึง ศ. 1 มี.ค. 2562 สอบปลายภาคเรียน ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2/61 วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล