ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: มค.62

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
พ. 2 ม.ค. 2562 เปิดเรียนหลังปีใหม่
จ. 7 ม.ค. 2562 ถึง ศ. 11 ม.ค. 2562 นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน
ศ. 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานจิตตาภิบาล ฝ่ายปฐมวัย วิไลพร ปากหวาน
พฤ. 17 ม.ค. 2562 ทัศนศึกษา โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย กานต์ดา ยาศรี
ศ. 18 ม.ค. 2562 07:45 วันประวัติศาสตร์ไทย โรงเรียนกุหลาบวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปิยวรรณ น้อยโสภา
ศ. 25 ม.ค. 2562 ตลอดวัน งานกุหลาบสัมพันธ์ "คืนสู่เหย้าชาวเหลืองเขียว ก้าวสู่ปีที่71" โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายสำนักอำนวยการ ธันย์สุตา กิตติ์จรัสโกศล
พฤ. 31 ม.ค. 2562 ตลอดวัน การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนกุหลาบวิทยา กิจการนักเรียน ปิยวรรณ น้อยโสภา