ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: มค.62

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
พ. 2 ม.ค. 2562 เปิดเรียนหลังปีใหม่
พ. 2 ม.ค. 2562 ถึง อ. 8 ม.ค. 2562 07.45 น. มิสซาศุกร์ต้นเดือน วัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์) ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
ส. 5 ม.ค. 2562 ถึง ส. 19 ม.ค. 2562 เรียนเสริมเสาร์ (ส.5 ส.12 ส.19) วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
จ. 7 ม.ค. 2562 ถึง ศ. 11 ม.ค. 2562 นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน
อ. 8 ม.ค. 2562 8.30-13.50 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นอนุบาล-ป.6 ห้องประชุมลีลาวดี ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
ศ. 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานจิตตาภิบาล ฝ่ายปฐมวัย วิไลพร ปากหวาน
ศ. 11 ม.ค. 2562 8.30-9.30น. กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
ส. 12 ม.ค. 2562 8.30-16.00 งานชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 10 โรงเรียนเปโตร สามพราน นครปฐม ฝ่ายจิตตาภิบาล อรรถพล ลิ้มวรรธนะ
อ. 15 ม.ค. 2562 - กิจกรรมวันครู โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายสำนักอำนวยการ ธันย์สุตา กิตติ์จรัสโกศล
อ. 15 ม.ค. 2562 ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ ป.3 ป.6 ม.3 วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
พฤ. 17 ม.ค. 2562 ทัศนศึกษา(อนุบาล) โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย กานต์ดา ยาศรี
ศ. 18 ม.ค. 2562 07:45 วันประวัติศาสตร์ไทย โรงเรียนกุหลาบวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปิยวรรณ น้อยโสภา
ส. 19 ม.ค. 2562 งานรับศีลกำลังเขต 1 วัดนักบุญยอแซฟตรอกจันทน์ ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
ศ. 25 ม.ค. 2562 ตลอดวัน งานกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายสำนักอำนวยการ ธันย์สุตา กิตติ์จรัสโกศล
จ. 28 ม.ค. 2562 ถึง พฤ. 31 ม.ค. 2562 สอบปลายภาคเรียน ม.4 -ม.6 ภาคเรียนที่ 2/61 วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
พฤ. 31 ม.ค. 2562 ตลอดวัน การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนกุหลาบวิทยา กิจการนักเรียน ปิยวรรณ น้อยโสภา