ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: มิย.61

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ศ. 1 มิ.ย. 2561 7.45 มิสซาศุกร์ต้นเดือน โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
ส. 2 มิ.ย. 2561 เรียนเสริมวันเสาร์ โรงเรียนกุหลาบวิทยา
อา. 3 มิ.ย. 2561 8.00 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์) ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
จ. 4 มิ.ย. 2561 เริ่มเรียนเสริมตอนเย็น โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายวิชาการ กัณฐิมา จินตานนท์
อ. 5 มิ.ย. 2561 ถึง พฤ. 7 มิ.ย. 2561 ตลอดวัน สัมมนาครูจิตตาภิบาล ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
ส. 9 มิ.ย. 2561 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน ปรียารัตน์ ศรจันทร์
ส. 9 มิ.ย. 2561 ตลอดวัน วันนำเสนอผลงานนักเรียน โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายวิชาการ กัณฐิมา จินตานนท์
จ. 11 มิ.ย. 2561 ถึง อ. 12 มิ.ย. 2561 ตลอดวัน ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายบริหารทั่วไป วิชัย ธนูสิงห์
จ. 11 มิ.ย. 2561 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการจักการศึกษา ครั้งที่ 4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่าย บริหารงานทั่วไป วิชัย ธนูสิงห์
จ. 11 มิ.ย. 2561 09.30 น. ประชุมกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (9.30น.) โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่าย บริหารงานทั่วไป วิชัย ธนูสิงห์
ศ. 15 มิ.ย. 2561 09.00 น. ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่าย บริหารงานทั่วไป วิชัย ธนูสิงห์
ส. 16 มิ.ย. 2561 เรียนเสริมวันเสาร์
อ. 19 มิ.ย. 2561 ตลอดวัน อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
พฤ. 21 มิ.ย. 2561 Home Coming Day โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานแนะแนว คม โพธิ์ปาน
พฤ. 21 มิ.ย. 2561 7.45 วันไหว้ครู โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
ศ. 22 มิ.ย. 2561 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายบริหารทั่วไป วิชัย ธนูสิงห์
ส. 23 มิ.ย. 2561 เรียนเสริมวันเสาร์
จ. 25 มิ.ย. 2561 ถึง ศ. 29 มิ.ย. 2561 ตลอดวัน ม.4-ม.6 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายวิชาการ กัณฐิมา จินตานนท์
อ. 26 มิ.ย. 2561 08.00-08.30 วันสุนทรภู่ โรงเรียนกุหลาบวิทยา กลุ่มสาระภาษาไทย เพ็ญศรี นิลจันทร์
อ. 26 มิ.ย. 2561 09.00 น กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เขตสัมพันธวงศ์ อภิชยมินทร์ อัครปิ่นปิยานุภาพ
อ. 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฝ่ายกิจการนักเรียน ปรียารัตน์ ศรจันทร์
พ. 27 มิ.ย. 2561 8.00-8.50 ฉลองศาสนนามคุณพ่อเปาโล ศวง วิจิตรวงศ์ เวทีใหญ่ ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
ศ. 29 มิ.ย. 2561 8.30 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน อภิชยมินทร์ อัครปิ่นปิยานุภาพ
ศ. 29 มิ.ย. 2561 ถึง อา. 1 ก.ค. 2561 8.00-16.00 ยุวธรรมทูต ผู้ประกาศข่าวดียุคใหม่เรียนรู้ 350 ปี มิสซังสยาม โรงเรียนลาซาล (บางนา กรุงเทพฯ) ฝ่ายจิตตาภิบาล อรรถพล ลิ้มวรรธนะ
ส. 30 มิ.ย. 2561 เรียนเสริมวันเสาร์
ส. 30 มิ.ย. 2561 ถึง อา. 1 ก.ค. 2561 ตลอดวัน ปฐมนิเทศครูใหม่ โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานบุคลากร ธันย์สุตา กิตติ์จรัสโกศล