ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: มค.62

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ศ. 1 มี.ค. 2562 โครงการบัณฑิตน้อย โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานกิจการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย นวลจันทร์ พะทำโล
อา. 10 มี.ค. 2562 ถึง อ. 12 มี.ค. 2562 ตรวจสอบผลการเรียน วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
พ. 13 มี.ค. 2562 ถึง พฤ. 14 มี.ค. 2562 เรียนซ่อมเสริม ชั้นป.1-ม.3 วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
ศ. 15 มี.ค. 2562 สอบซ่อม วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
จ. 18 มี.ค. 2562 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
ส. 23 มี.ค. 2562 ผู้ปกครองรับสมุดผลการเรียน วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล