ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: มค.62

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ศ. 1 มี.ค. 2562 โครงการบัณฑิตน้อย โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานกิจการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย นวลจันทร์ พะทำโล
ส. 9 มี.ค. 2562 ผู้ปกครองรับสมุดผลการเรียน วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
พ. 13 มี.ค. 2562 ถึง พฤ. 14 มี.ค. 2562 เรียนซ่อมเสริม ชั้นป.1-ม.3 (13-14 ก.พ.62) วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
ศ. 15 มี.ค. 2562 สอบซ่อม วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
จ. 18 มี.ค. 2562 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล