ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: ตค.61

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
จ. 1 ต.ค. 2561 ถึง อ. 2 ต.ค. 2561 2 วัน 1 คืน ค่ายลูกเสือ ชั้น ป.4 - ป.6 บ้านสวนยอแซฟ กิจการนักเรียน กุศล ขุมเพ็ชร์
อ. 2 ต.ค. 2561 ถึง พฤ. 4 ต.ค. 2561 3 วัน 2 คืน ค่ายลูกเสือ ชั้น ม.1 - ม.3 บ้านสวนยอแซฟ กิจการนักเรียน กุศล ขุมเพ็ชร์
ศ. 5 ต.ค. 2561 8.30-15.30 English Efficiency Work shop โรงเรียนกุหลาบวิทยา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วลีทิพย์ ญาณกวี
อ. 9 ต.ค. 2561 ถึง พฤ. 11 ต.ค. 2561 ตลอดวัน English Camp อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วลีทิพย์ ญาณกวี
จ. 22 ต.ค. 2561 - เปิดภาคเรียนที่ 2/61 - เริ่มเรียนเสริมตอนเย็น โรงเรียนกุหลาบวิทยา