ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: กย.61

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ศ. 7 ก.ย. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
จ. 10 ก.ย. 2561 ถึง ศ. 14 ก.ย. 2561 สอบการอ่านอนุบาล 1 - 3 โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน
พ. 12 ก.ย. 2561 8.30-9.30 โครงการดุริยนาฏการสานเส้นศิลป์ โรงเรียนกุหลาบวิทยา กลุ่มสาระศิลปะ อรัญญา เจี่ยงเพ็ชร์
ศ. 14 ก.ย. 2561 ตลอดวัน ฟุตซอล ชิงถ้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายสำนักอำนวยการ ธันย์สุตา กิตติ์จรัสโกศล
พ. 26 ก.ย. 2561 ถึง ศ. 28 ก.ย. 2561 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน