ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1 ชิงถ้วยรางวัลพระคาร์ดินัล

     การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เขต 1 ชิงถ้วยรางวัลพระคาร์ดินัล เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  ณ เวทีโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล จ.สมุทรปราการ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลคือ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ถ้วยรางวัลของผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน  โดยการดูแลและฝึกซ้อมของคุณครูอรัญญา เจี่ยงเพ็ชร์

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

  • อรัญญา เจี่ยงเพ็ชร์