ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน ( ป.3,ม.3 ร่วมมิสซา)

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 5 มี.ค. 2564
มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน ( ป.3,ม.3 ร่วมมิสซา)
จิตตาภิบาล

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง