ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
จ. 3 ส.ค. 2563
10.00 น.
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2
ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอัญจลา
บริหารทั่วไป

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง