ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
อ. 16 ก.พ. 2564
10.00 น.
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร อีญจลา
บริหารทั่วไป

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง