ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ 2

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 28 ส.ค. 2563
16.00 น.
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ 2
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกุหลาบ
สำนักอำนวยการ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง