ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน ป.6-ม.6

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 18 ก.ย. 2563
กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน ป.6-ม.6
ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารกุหลาบ
จิตตาภิบาล

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง