ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน ป.6-ม.6

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 18 ก.ย. 2563
กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน ป.6-ม.6
ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารกุหลาบ
จิตตาภิบาล

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง