ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หยุดเรียนชดเชยตามคำสั่งรัฐบาล

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 4 ก.ย. 2563
หยุดเรียนชดเชยตามคำสั่งรัฐบาล
สำนักอำนวยการ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง