ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่น

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พฤ. 10 ก.ย. 2563
09.20-11.10
เรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่น
โรงอาหารฝั่งอาคารกุหลาบ
วิชาการ

โครงการเรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่นร่วมกับโครงการสร้างงานสร้างอาชีพได้จัดกิจกรรมการเพ้นท์กระเป๋าผ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยได้เชิญวิทยาการจากวิทยาลัยสารพัอช่างสี่พระยาที่เป้นปู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักเรียน

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง