ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกวดสื่อการเรียนการสอน

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 20 พ.ย. 2563
ประกวดสื่อการเรียนการสอน
วิชาการ

กำหนดการแระกวดสื่อการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวันที่ 20 พ.ย.2563

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง