ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แจ้ง หยุดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธค.63 - วันอาทิตย์ที่ 3 มค.64

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
ณพิชญ์สิษฐ์ เจริญบุตร

เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การระบาดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวนรัสโคโรนา (COVID - 19) จึงประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564