ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แจ้ง หยุดเรียนเพิ่มเติม หยุดเรียน 4-15 มค.64

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
ศักดิ์ศรี เจริญบุตร

แจ้ง หยุดการเรียนการสอนเพิ่มเติม

หยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
เริ่มเรียนออนไลน์ วันอังคารที่ 5 มกราคม  2564