ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แจ้ง การหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่ 18-31 มค.64

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
ศักดิ์ศรี เจริญบุตร
แจ้ง การหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3)
หยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างหยุดการเรียนการสอน นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด