ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศเรื่อง เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
ณพิชญ์สิษฐ์ เจริญบุตร

ประกาศโรงเรียนกุหลาบวิทยา

เรื่อง เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

 

ภาพประกอบ: