ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แจ้ง การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 3

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
ณพิชญ์สิษฐ์ เจริญบุตร
แจ้ง การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/5564 ฉบับที่ 3
 
เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
วันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 เรียนออนไลน์ โดยใช้ตารางเรียนตามที่ได้แจ้งไว้
ภาพประกอบ: