ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 26-30 กค. 64

ผู้โพสต์: 
ศักดิ์ศรี เจริญบุตร

ประกาศโรงเรียนกุหลาบวิทยา

เรื่อง งดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 26-30 กค. 64

เริ่มเรียนออนไลน์ตามปกติวันจันทร์ที่ 2 สค.64