ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1-ม.3 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
จ. 18 ก.ค. 2565 ถึง พฤ. 21 ก.ค. 2565
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1-ม.3 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง