ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รับสมัครครู

ตำแหน่งอัตราคุณสมบัติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ1
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
  • ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้
  • ถ่ายวีดีโอ และ ถ่ายรูปได้
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Microsoft Office ได้
   
   
   

ติดต่อ
ฝ่ายวิชาการ
0 2266 5775 ต่อ 114