ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รับสมัครครู

โรงเรียนกุหลาบวิทยา เปิดรับสมัครครู

ตำแหน่งอัตราคุณสมบัติ
ภาษาอังกฤษ1
  • สอนได้ทั้งระดับประถมและมัธยม
ศิลปะ1
  • การศึกษาปริญญาตรี ทางด้านศิลปะ
  • มีความสามารถทางด้านการวาดภาพ การประดิษฐ์
  • มีความคิดสร้างสรรค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสต/เครื่องเสียง1
  • การศึกษา ปวช. หรือปวส. ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • สามารถซ่อมบำรุงไฟฟ้า/ต่อวงจรไฟฟ้าได้

ติดต่อ
ฝ่ายวิชาการ
0 2266 5775 ต่อ 114