ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รับสมัครครู

โรงเรียนกุหลาบวิทยา เปิดรับสมัครครู

ตำแหน่งอัตราคุณสมบัติ
ภาษาไทย2
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย
    สอนระดับประถม 1 คน มัธยม 1 คน
ภาษาจีน1
  • สอนได้ทั้งระดับประถมและมัธยม
ภาษาอังกฤษ1
  • สอนได้ทั้งระดับประถมและมัธยม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ/อิเล็กทรอนิกส์1
  • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส.

ติดต่อ
ฝ่ายวิชาการ
0 2266 5775 ต่อ 114