ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

English Camp

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
อ. 9 ต.ค. 2561 ถึง พฤ. 11 ต.ค. 2561
ตลอดวัน
English Camp
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

เมื่อวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา (English Camp) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึ