ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

English Camp

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
อ. 9 ต.ค. 2561 ถึง พฤ. 11 ต.ค. 2561
ตลอดวัน
English Camp
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง