ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เรียนรู้เกับวิทยากรท้องถิ่น

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
อ. 21 ส.ค. 2561
14.50-15.40
เรียนรู้เกับวิทยากรท้องถิ่น
ห้องประชุมอาคารกุหลาบ
วิชาการ

ให้นักเรียนแต่งชุดพละและมากก่อน08.15น.

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

กิจกรรมเรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่น "การพับกระดาษไหว้เจ้า" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สถานที่ ห้องประชุมอาคารกุหลาบ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการพับกระดาษเงินกระดาษ