ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บริจาคโลหิตโอกาสครบรอบ 70 ปี กุหลาบวิทยา

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
อ. 11 ธ.ค. 2561
ตลอดวัน
บริจาคโลหิตโอกาสครบรอบ 70 ปี กุหลาบวิทยา
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
ฝ่ายสำนักอำนวยการ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โอกาสครบรอบ 70 ปี กุหลาบวิทยา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.