ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งาน Open House

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 30 พ.ย. 2561
งาน Open House
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม Open House เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมชมผลงานความสามารถของนักเรียน โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมงาน และการจัดการเรียนการสอน แผนกอนุบา