ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์

รายการการประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จัดโดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ที่ผ่านมา

          นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด คือ เด็กชายชลธาร เซ็นเชาวนิช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ได้รับรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา จากการขับร้องบทเพลง ความฝันอันสูงสุด

ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000  บาท

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: