ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันวิชาการเขต 1

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันวิชาการเขต 1  ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เขต 1 ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 3 รายการ คือ การตอบปัญหาวิชาการ คัดลายมือ และวาดภาพระบายสี

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: