ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 7.45 น. ณ วัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์) เพื่อถวายเกียรติแด่พระนางมารีย์ องค์อุปถัมภ์ของพวกเราชาวกุหลาบวิทยา 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: