ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

English Acting Out : Let's go to the beach !

กลุ่มสาระ: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม English Acting Out ในหัวข้อ Let's go to the beach ! เพื่อฝึกทักษะในการฟังและการพูด  รวมถึงการตอบคำถามในสถานการณ์ต่าง ๆ และฝึกให้นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  นอกจากนี้กิจกรรมในครั้งนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ แคนดี้ เฮ้าส์ รีสอร์ต อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561 หากนักเรียนและผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้จากทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: