ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Day Camp อนุบาล

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

ค่าย Day Camp  อนุบาล จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ จากการทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเป็น 6 ฐานได้แก่ ฐานที่ 1  ผจญภัย  ฐานที่ 2 โมบายนักคิด  ฐานที่ 3 ปิ้ง ย่าง แสนอร่อย  ฐานที่ 4 กีฬาแสนสนุก  ฐานที่ 5 Twist & Dance  ฐานที่ 6 Musical  Chairs   เด็กๆได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: