ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันวิชาการเขต 1

โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เซนต์ราฟาแอล อัสสัมชัญศึกษา สามัคคีสงเคราะห์ ยอแซฟกรุงเทพฯ และกุหลาบวิทยา  ได้ร่วมกันจัดงานวิชาการเขต 1 “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน นิทรรศการของกลุ่มงานจิตตาภิบาล “ตามรอยมิชชันนารี 350 ปี มิสซังสยามสู่การประกาศข่าวดีใหม่”  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  และการแข่งขันกีฬาหลากหลายรายการ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการเข้าชมนิทรรศการ และการลงมือปฏิบัติจริง

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: