ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งานเทิดเกียรติแม่พระ

โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ จัดวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ เนื่องในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด เมื่อวันที่่ 7 กันยายน 2561 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้เทิดเกียรติพระแม่มารีย์ 

องค์อุปภัมภ์ของโรงเรียน และร่วมกันถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระในโอกาสฉลองวันเกิดแม่พระของพวกเราชาวกุหลาบวิทยา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: