ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกียรติบัตร งานวิชาการเขต 1

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนำเสนอผลงาน งานวันวิชาการเขต 1 ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

1. ร้องเพลงสากลประสานเสียง           ระดับประถมและมัธยม  รางวัลชนะเลิศ

2. ตอบปัญหาวิชาการ                        ป.1-ป.3   รางวัลเหรียญทอง   ป.4-ป.6 รางวัลเหรียญเงิน    ม.1-ม.3  รางวัลเหรียญทองแดง

3. วาดภาพระบายสี                           1 เหรียญทอง และ  7 เหรียญเงิน

4. คัดลายมือ                                   3  เหรียญเงิน และ  5  เหรียญทองแดง

5. Story Telling   ระดับมัธยม             เหรียญเงิน

6. อ่านทำนองเสนาะ                         4 เหรียญทอง และ  2  เหรียญเงิน

7. สิ่งประดิษฐ์   รถพลังยาง               เหรียญทอง

8. สิ่งประดิษฐ์ หอคอยทรงพลัง         เหรียญเงิน

ภายในงาน ยังมีการนำเสนอผลงานของนักเรียน ได้แก่ ฐาน STEM EDUCATION   ฐาน ดอกไม้ประดิษฐ์  ฐานเครื่องหนัง  และฐานหมากขุม

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: