ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รางวัลชนะเลิศฟุตซอล กทม.ลีก2018

รายการ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล กทม.ลีก 2018  ในโครงการ BMA FUTSAL 2018

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ณ สนามโรงเรียนกุหลาบวิทยา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตสัมพันธวงศ์ไปเข้าร่วมโครงการ BMA FUTSAL 2018 ในรอบระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้ส่งนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลขนะเลิศ  

รายขื่อนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

        1. เด็กชายกฤษกร   โชติชุ่ม

        2. เด็กชายพีรเกียติ  ไพรศักดาสกุล

        3. เด็กชายประวิทย์  โอ่วเจริญ

        4. เด็กชายอภิชาต   นามราช

        5. เด็กชายเศรษฐา  สีดาชมพู

        6. เด็กชายณัฐชนน ศรีเมธิยานนท์

        7. เด็กชายศุภกฤต  ดีเจริญ

        8. เด็กชายพัชรพล  อัมพร

        9. เด็กชายนพเก้า   บูรณะอมร

        10.เด็กชายอาชวิน  หมื่นศรี

        11.เด็กชายเจริญโชค เอกร่าเริงแสน

 

        คุณครูณชนน   วิไลวงษ์ เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

  • ณชนน วิไลวงษ์