ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

กลุ่มสาระ: 

     โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการ" บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย " ปีการศึกษา 2560 และได้รับตราพระราชทานรอบที่ 3 โดยมีนางธันย์สุตา  กิตติ์จรัสโกศล เข้ารับตราพระราชทานจากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ห้องฟีนิกส์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: