ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการประกวดหนังสั้น แลกเปลี่ยนเยาวชนประเทศญี่ปุ่น

นายกันต์ธีร์  ธีรวโรภาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการจากการประกวดหนังสั้น โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก (JENESYS2018) ซึ่งคัดเลือก 9 เยาวชนไทยไปประเทศญี่ปุ่น จากผลงานหนังสั้น A Potent Calls และผลงานหนังสั้น The Vanilla Age ได้เสนอเข้าชิงรางวัลช้างเผือกพิเศษ ในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 22 ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: