ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกวดสื่อการเรียนการสอน

โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561  โดยคุณครูทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561  แบ่งเป็น สื่อประดิษฐ์ และสื่อเทคโนโลยี

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: