ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์และรายวิชาที่ไม่สามารถออกเกรดได้ (สอบปลายภาคเรียนที่ 1/61)

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
วรรษมน โลกานุวัตรเสถียร

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์และรายวิชาที่ไม่สามารถออกเกรดได้

https://drive.google.com/file/d/1tye36nTlU72vNVH6d4gNoGO_45SE3TwZ/view?u...

เอกสารประกอบ: