ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.6

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6   เมื่อวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561  ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: