ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พิธีมอบโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี

คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนกุหลาบวิทยา โดยการฝึกซ้อมของคุณครูภานุชิต ลินิฐฎา  เข้าร่วมขับร้องเพลงในงาน พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เพียงแค่เม็ดทราย" วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: