ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รางวัลออกแบบเสื้อค่ายภาษาอังกฤษ

รางวัลออกแบบเสื้อค่าย

นายกันต์ธีร์  ธีรวโรภาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2 ได้ออกแบบ เสื้อค่ายในโครงการ Adventure to Singapore season 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2559 - 2560  รวมถึงโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  “Amazing Beach Paradise”  ในปีการศึกษานี้

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: