ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บริจาคโลหิตโอกาสครบรอบ 70 ปี กุหลาบวิทยา

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โอกาสครบรอบ 70 ปี กุหลาบวิทยา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนกุหลาบวิทยา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทยมารับบริจาคโลหิต โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียนกุหลาบวิทยา และชุมชนบริเวณใกล้เคียงร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: