ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สอบปลายภาคเรียน ม.4 -ม.6 ภาคเรียนที่ 2/61

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
จ. 28 ม.ค. 2562 ถึง พฤ. 31 ม.ค. 2562
สอบปลายภาคเรียน ม.4 -ม.6 ภาคเรียนที่ 2/61
วิชาการ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง