ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมวันครู

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
อ. 15 ม.ค. 2562
-
กิจกรรมวันครู
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
ฝ่ายสำนักอำนวยการ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

กิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมฟังธรรม เนื่องในโอกาสวันครูในโบสถ์แม่พระลูกประคำกาลหว่าร์  โดยมีบาทหลวงชาญชัย  ทิวไผ่งาม  เป็นวิทยากรบรร