ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งานมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณ

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พฤ. 11 เม.ย. 2562
งานมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณ
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
ฝ่ายสำนักอำนวยการ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมร้อยความรักถักทอใจ  สานสายใยมุทิตาขึ้น เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้มีคุณครูเกษียณอายุราชการ 2 ท่