ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นอนุบาล-ป.6

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
อ. 8 ม.ค. 2562
8.30-13.50
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นอนุบาล-ป.6
ห้องประชุมลีลาวดี
ฝ่ายจิตตาภิบาล

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

งานคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนกุหลาบวิทยา จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่งามให้กับนักเรียน โดยเชิญพระวิ